Den 1. juli 2021 indførte EU de såkaldte One Stop Shop regler. Reglerne har betydning for dig, der ejer en webshop. Heldigvis er reglerne indført med tanke på at gøre det nemmere for dig at drive forretning. Reglerne gør det nemlig muligt for dig at opkræve den lokale moms i et land uden, at du har en lokal momsregistrering. 

Hvis du gerne vil høre mere om, hvad One Stop Shop reglerne helt konkret betyder for dig, kan du læse mere i nedenstående.

Sådan fungerer One Stop Shop reglerne

Selvom reglerne er blevet opfundet for at gøre det nemmere for dig at drive en webshop i EU, er der dog stadig nogle forbehold tilknyttet reglerne. Du bør kende forbeholdene, så du er sikker på, at om du implementerer reglerne korrekt.

Du er formentlig nødt til at lave nogle administrative ændringer i den måde dit system håndterer moms på. Det gælder både din webshops system, ligesom det også gælder dine ERP-systemer. Det er nemlig essentielt, at du stadig håndterer momsregistreringen korrekt.

Hvis din webshop er danskejet

Hvis din webshop er danskejet, skal du selv gå ind på SKATs hjemmeside og få tilmeldt din virksomhed til One Stop Shop-ordningen. Det gør du via Tast Selv. Hvis du ikke selv foretager dig noget, vil din virksomhed altså ikke blive tilmeldt. Det betyder også, at du vil gå glip af de momsmæssige fordele, som du kan opnå.

Dog er der et forbehold. Hvis du har et lager, der befinder sig i et andet land end Danmark, skal du have en lokal momsregistrering. Hvis du primært anvender online markedspladser til at handle med dine varer, vil dette forbehold højest sandsynligt gælde for dig.

Hvis du anvender Amazon fulfillment (FBA) som markedsplads

I dag bruger flere danske webshops Amazon fulfillment som digital markedsplads. Det kan du også sagtens fortsætte med, men du skal vide, hvordan One Stop Shop-reglerne påvirker din forrentning. 

De fleste webshops, der anvender FBA, har nemlig et varelager i et andet land end Danmark. Det betyder derfor også, at de skal være momsregistreret i det pågældende land. 

Hvis du har et lager i udlandet, er det vigtigt, at du formår at håndtere din data korrekt. Du skal nemlig både indberette moms til de lokale myndigheder og så SKAT i Danmark.

Hvis Amazon udsteder dine fakturaer

Da de nye One Stop Shop-regler blev indført, ændrede Amazon også måden hvorpå de fakturerer ved fjernsalg. Nu modtager forbrugerne ikke længere en faktura automatisk. Det betyder, at du enten selv skal tilvælge denne funktion på din konto, eller at du selv skal til at udsende fakturaer.

Hvis du gerne vil have hjælp med One Stop Shop-reglerne

Hvis du gerne vil sikre dig, at du implementerer One Stop Shop-reglerne korrekt, kan du kontakte et internationalt økonomi- og eksporthus. Her vil du møde en række eksperter på området, der står klar til at vejlede og hjælpe dig.

Det er nemlig vigtigt, at du får implementeret reglerne, så du indberetter moms korrekt.